Thành tựu

Do có định hướng chiến lược phát triển đúng đắn trong thời gian qua, bằng sự nổ lực phấn đấu vươn lên của mình, cộng với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh của MEBIPHAR không ngừng phát triển, góp phần đáng kể trong việc giải quyết lao động cho xã hội và đóng góp ngân sách cho nhà nước. Với những thành quả đã đạt được và những đóng góp của mình cho xã hội MEBIPHAR đã đạt được những thành tích đáng ghi nhớ:

- Năm 1998: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hoạt động.

- Năm 1999: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua 3 năm liền 1997 –1999.

- Năm 2001: Bằng khen của Bộ Y Tế về thành tích thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ y tế.

- Năm 2003: Huân hương lao động hạng III của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong Công tác từ 1999.

- Năm 2008: Bằng khen của Bộ Y Tế về thành tích thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2008.

- Năm 2009: Bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2007 - 2008.

- Năm 2010 Cờ khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Bộ Y Tế.

- Năm 2012: Huân hương lao động hạng II của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong Công tác từ 2007 – 2011.

- Năm 2014/2015: UBND TP.HCM  tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Năm 2016 : Công nhận danh hiệu Doanh nghiệp KCN TP HCM tiêu  biểu năm 2016 của BQL KCN Hepza.

- Giấy chứng nhận đạt được:

 + Phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP.

 + Hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP.

 + Hệ thống phân phối thuốc tốt đạt chuẩn GDP.

 + Hệ thống thực hành sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP-WHO. 

 + Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO:9001:2015,  ISO 13485:2004/13485:2003