ANDONMUC

Andonmuc200.png

 

Thành phần: Mỗi gói 1g chứa:

- Acetylcystein ..................................200mg

Chỉ định:

- Tiêu chất nhầy trong bệnh nhầy nhớt.

- Bệnh lý hô hấp có đờm nhầy đặc quánh như viêm phế quản cấp và mạn, làm sạch thường quy trong mở khí quản. 

Đóng gói: Gói 1g - hộp 20 gói