CEFACLOR

CEFACLOR.png

 

Thành phần: 

Mỗi gói 3 gam chứa:

- Cefaclor .........................................125 mg

Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cefaclor .........................................375 mg

Chỉ định:

- Viêm tai – mũi – họng, viêm amiđan tái phát nhiều lần

- Viêm phổi, viên phế quản mạn trong đợt diễn biến

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng

- Nhiễm khuẩn da và phần mềm

Đóng gói: Gói 3 gam – Hộp 12 gói (Cefaclor 125mg) Vỉ 10 viên – Hộp 1 vỉ (Cefaclor 375mg)