VITAMIN PP

VitaminPP.png

 

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Nicotinamid ........................................500 mg.

Chỉ định:

- Điều trị bệnh pellagra.

- Ban đỏ, viêm miệng, viêm lợi, viêm kết tràng mạn tính.

Đóng gói:

- Vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ. 

- Chai 100 viên.