IDATRIL

Idatril5.png 

Thành phần: Mỗi viên nén chứa:

- Imidapril hydroclorid .........5 mg (Idatril 5mg)

- Imidapril hydroclorid .....10 mg (Idatril 10mg)

Chỉ định:

- Tăng huyết áp

- Suy tim xung huyết giai đoạn ổn định huyết động. 

Đóng gói: Vỉ 10 viên – Hộp 03 vỉ