VATZATEL

Vatzatel.png 

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim:

Trimetazidin dihydroclorid .....................20 mg

Chỉ định:

Hỗ trợ điều trị triệu chứng ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy

đủ hoặc bệnh nhân không dung nạp với các liệu pháp điều trị đau thắt ngực khác. 

Đóng gói: Vỉ 30 viên – Hộp 02 vỉ