CÔNG TY DƯỢC PHẨM MEBIPHAR CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ngày 25/06/2019, Đại hội Công đoàn công ty cổ phần dược phẩm và sinh học Y tế Mebiphar, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các cán bộ - công nhân viên trong công ty.

 

h1

Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tại công ty dược Mebiphar, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo sửa đổi, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước và phát triển đoàn viên; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động…

h2

Đồng thời các đại biểu dự Đại hội đã báo cáo thành quả nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

- Phân công trách nhiệm cho từng ủy viên ban chấp hành

- Đoàn kết chia sẻ nhiệm vụ để cùng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

- Ban chấp hành hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, với sự đoàn kết nhất trí cao

- Xây dựng kế hoạch theo từng quý, từng năm cụ thể vừa đảm bảo triển khai hoạt động của Công đoàn

- Phối hợp với đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Duy trì các hoạt động, họp định kỳ của Ban chấp hành

- Làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới

- Cùng với chính quyền quan tâm chăm lo tốt đời sống cho cán bộ - người lao động

- Đảm bảo thu chi quỹ Công đoàn đúng quy định

h3

Một lần nữa chúc mừng đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.