Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

Ngày 26/07/2016, Công ty TNHH MTV Dược phẩm và Sinh học y tế (MEBIPHAR) – KCN Tân Bình đã tổ chức họp mặt và tặng quà cho CBCNV là con thương binh liệt sĩ nhân dịp "Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/07/2016".

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

27 - 07 - 2016

7

 8