Chúc mừng ngày 8-3

Mừng 8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày mà một nửa của thế giới được tôn vinh. Phụ nữ khắp nơi trên thế giới nói chung và phụ nữ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm & Sinh học y tế nói riêng trong ngày này luôn được phái nam dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt.

Trên tinh thần đó, được sự quan tâm của Ban Lãnh Đạo, Công đoàn đã tổ chức hoạt động chào mừng ngày 8/3 đó là:“Hội thi cắm hoa”  cho toàn thể CB-CNV tại các phòng ban, phân xưởng trong Công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
TẠI HỘI THI CẮM HOA TRONG NGÀY 08 - 03 - 2017  

0-1

0

1-1