An toàn vệ sinh - Phòng cháy chữa cháy 2017

Bảo đảm antoàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (PCCN) là bảo đảm cho hoạt động sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển. Chính vì thế, chủ đề Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - PCCN năm nay đã đề ra “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”.

Ngày 20/5/2017, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm & Sinh Học Y Tế đã tổ chức huấn luyện công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ Người lao động trong Công ty.

Đến giảng dạy công tác huấn luyện có: Đ/c Nguyễn Văn Nghĩa - Giảng viên về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Công ty Cổ Phần Kiểm Định huấn luyện và tư vấn giải pháp an toàn ; Đại úy Lê Xuân Minh  - Cán bộ phụ trách địa bàn hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC Quận Tân Phú.


Tại buổi huấn luyện, Đ/c Nguyễn Văn Nghĩa đã hướng dẫn, cung cấp các kiến thức về an toàn điện, phòng chống cháy nổ trong sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp, xử lý tình huống mất an toàn lao động trong quá trình lao động sản xuất qua các tình huống thực tế được đặt ra.


Sau cùng là phần Đại úy Lê Xuân Minh đã hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) đồng thời diễn tập thực tế.