Thông tin tuyển dụng nhân viên Mebiphar

Với bề dày 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược Phẩm,  Mebiphar đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư cũng như môi trường làm việc tốt tạo điều kiện phát huy năng lực tối đa của cán bộ công nhân viên.

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng với những vị trí sau: